Wat zijn de regels omtrent overwerk?

Leestijd: ongeveer 2 minuten 7 mei 2020 0 reacties

Tip: gebruik urenregistratie software voor het snel en probleemloos invoeren van uw uren. Top 3:
(1) e-Boekhouden.nl  (2) Timechimp  (3) Watch

In onze eerdere blog hadden we het al over de verplichting om een goede urenregistratie bij te houden. Zo’n urenregistratie is voornamelijk belangrijk om te bewijzen dat je de regels van de Arbeidstijdenwet respecteert. Daarnaast is een goede urenregistratie ook gewoon een handig hulpmiddel voor de berekening van het aantal verplichte overuren.

Wat is overwerk?

Het begrip overwerk komt niet terug in de Arbeidstijdenwet, maar wel in verschillende cao’s. Het gaat om werk dat een medewerker verricht buiten het afgesproken aantal uren.

Werknemers kunnen soms worden gedwongen om extra uren te kloppen, maar dat hangt eigenlijk af van de omstandigheden. In de horeca of de advocatuur is het bijvoorbeeld heel gebruikelijk, maar in de detailhandel met duidelijke sluitingsuren niet. Ook moet er rekening worden gehouden met de omstandigheden. Bij uitzonderlijke omstandigheden, bijvoorbeeld omdat een collega ineens naar de spoedeisende hulp moet, kan het dan weer wel. Wanneer de werkgever overwerk niet kan verplichten, mag een werknemer er natuurlijk altijd vrijwillig mee instemmen.

In sommige gevallen is overwerk dan weer verboden. Het gaat bijvoorbeeld om de bijzondere regels uit de Rijtijdenwet. Het is belangrijk dat chauffeurs voldoende rusten en daarom mogen ze de maximale rijtijden niet overschrijden. Ook een cao kan beperkingen opleggen.

Hoe ga je om met overwerk?

In een arbeidsovereenkomst kan je regels opnemen over de vergoeding van overwerk. Je kan het overwerk uitbetalen of het in extra vrije tijd vergoeden. Je bent verplicht om de regels van de arbeidsovereenkomst na te leven. Daarnaast regelt ook een toepasselijke cao al eens het overwerk. In sommige cao’s staat bijvoorbeeld dat overwerk bij het vakantiesaldo moet worden opgeteld of dat de werknemer recht heeft op een extraatje bij overwerk. Als er zowel in een cao als in de arbeidsovereenkomst niks staat, heeft de werknemer altijd recht op het normale uurloon.

Daarnaast moet je wel weten dat je altijd de regels rond het wettelijk minimumloon moet respecteren. Wanneer een werknemer minder verdient dan het wettelijk minimumloon, ben je dan ook verplicht om het overwerk te vergoeden en mag je het niet in vrije tijd vergoeden. Zelfs niet als er in de arbeidsovereenkomst andere afspraken staan.

Ten slotte is overwerk per definitie uitzonderlijk. Het zijn uitzonderlijk gepresteerde overuren die de afgesproken prestatie-uren overschrijden. Je kan een werknemer niet zomaar tot structureel overwerk verplichten. Als het overwerk toch eerder structureel wordt, kan de werknemer dan weer eisen dat je de arbeidsovereenkomst aanpast naar het werkelijk aantal normale uren. Dan moet je ook die uren vergoeden.

Goed bijhouden van gepresteerde uren

Ook voor het vergoeden van het overwerk is het belangrijk dat je alle uren netjes registreert. Enkel zo kan je correct verlonen. Bovendien kunnen medewerkers tot 5 jaar later aanspraak maken op de overwerkuren. Enkel als je alles registreert en terdege bijhoudt kan je ervoor zorgen dat de werknemer een eerlijke vergoeding of compensatie krijgt. Daarom raden wij het gebruik van urenregistratiesoftware aan. Vergelijk urenregistratiesoftware en houd de uren van elke medewerker nauwgezet bij.

Silvasoft urenregistratie

Silvasoft urenregistratie

De best gewaardeerde urenregistratie software van 2024!

(85 reviews)9.6/10
Silvasoft urenregistratie software € 3,95 p/m
Ongelimiteerd
Incl. mobiele app
30 dagen gratis
(178 reviews)9.7/10
e-Boekhouden.nl urenregistratie software € 9,95 p/m
Starter? Jaar gratis!
Mobiele app
Incl. facturatie
(2 reviews)10.0/10
TimeChimp Basic € 6,00 p/m
14 dagen gratis
Koppelingen
Mobiele app
TimeChimp Business € 10,00 p/m
14 dagen gratis
Inclusief facturatie
Mobiele app
TimeChimp Professional € 13,00 p/m
14 dagen gratis
Inclusief klantenportaal
Inclusief planning

Vergelijk alle urenregistratie software op prijs, reviews en functies!

Geen reacties

Plaats reactie

Er zijn nog geen reacties op dit artikel. Plaats als eerste een reactie!

Plaats reactie