Wat is de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid?

Leestijd: ongeveer 3 minuten 11 september 2020 0 reacties

Tip: gebruik urenregistratie software voor het snel en probleemloos invoeren van uw uren. Top 3:
(1) e-Boekhouden.nl  (2) Timechimp  (3) Watch

De startersaftrek is een verhoging van de zelfstandigenaftrek, een aftrek van de belastbare winst voor ondernemers die aan het urencriterium voldoen. Via de startersaftrek krijgen startende ondernemers een extra hoge korting op de belastingen die ze moeten betalen. Omdat wie arbeidsongeschiktheid is niet altijd aan het urencriterium voldoet, is er voor hen een aparte regeling voorzien: de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid. De aftrek is hoger, maar wordt niet bij de zelfstandigenaftrek opgeteld.

Voorwaarden voor de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid

Grotendeels zijn de voorwaarden voor de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid identiek aan de voorwaarden voor de klassieke startersaftrek. Tenslotte moet het in beide gevallen om een starter gaan. Daarnaast moet er in het tweede geval wel sprake zijn van arbeidsongeschiktheid. Ten slotte is er een verlaagd urencriterium van toepassing.

Identieke voorwaarden als voor de klassieke startersaftrek

Een aantal voorwaarden zijn net hetzelfde als bij de klassieke startersaftrek. Zo is het bijvoorbeeld vereist dat je een ondernemer bent voor de inkomstenbelasting. Daarnaast moet je natuurlijk een starter zijn. Dat wil zeggen dat je aan volgende voorwaarden moet voldoen:

  • In de voorgaande vijf jaar moet je minimaal één jaar geen ondernemer voor de inkomstenbelasting geweest zijn
  • Er mag in het huidige kalenderjaar of in de voorgaande vijf jaar geen sprake van een geruisloze terugkeer uit een bv geweest zijn

Je kan een arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgen

Een extra voorwaarde is hier dat je een arbeidsongeschiktheidsuitkering kan krijgen. Enkel wie een van de volgende uitkeringen kan krijgen, komt dan ook in aanmerking voor de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid:

  • Een periodieke uitkering bij invaliditeit of een ongeval
  • Een verstrekking van de verzekering bij invaliditeit of een ongeval
  • Een uitkering bij arbeidsongeschiktheid
  • WIA-uitkering of een uitkering o.b.v. een soortgelijke buitenlandse wettelijke regeling
  • WAO-uitkering of een uitkering o.b.v. een soortgelijke buitenlandse wettelijke regeling
  • WAZ-uitkering of een uitkering o.b.v. een soortgelijke buitenlandse wettelijke regeling
  • Wajong-uitkering of een uitkering o.b.v. een soortgelijke buitenlandse wettelijke regeling

Verlaagd urencriterium

Voor de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid hoeft er niet voldaan te zijn aan het urencriterium. Er wordt met andere woorden rekening gehouden met het feit dat iemand die arbeidsongeschiktheid is, wellicht niet evenveel kan werken als starters. Het verlaagd urencriterium voor starters is veel gunstiger:

  Voorwaarden urencriterium Voorwaarden urencriterium voor starters Voorwaarden verlaagd urencriterium
Uren te bewijzen per kalenderjaar (onafhankelijk van het startmoment) Minimaal 1.225 uur aan de onderneming besteden in een kalenderjaar Minimaal 1.225 uur Minstens 800 uur
Zwangerschap Bij een onderbreking door zwangerschap tellen de niet-gewerkte uren over 16 weken toch als gewerkte uren mee
Verhouding tijdsbesteding Meer tijd aan de onderneming besteden dan aan andere werkzaamheden (bv. in loondienst) N.v.t.
Bewijs Het gebruik van een urenregistratie-app is aanbevolen, maar niet verplicht

Uitkering bij de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid

De startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid wordt niet toegevoegd aan de zelfstandigenaftrek maar dient ter vervanging daarvan. De startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid kan drie keer worden gebruikt in een periode van vijf jaar. Het bedrag van de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid neemt daarbij telkens af, met 12.000 euro in het eerste jaar en achtereenvolgens 8.000 euro in het tweede jaar en 4.000 euro in het derde jaar.

Silvasoft urenregistratie

Silvasoft urenregistratie

De best gewaardeerde urenregistratie software van 2024!

(85 reviews)9.6/10
Silvasoft urenregistratie software € 3,95 p/m
Ongelimiteerd
Incl. mobiele app
30 dagen gratis
(178 reviews)9.7/10
e-Boekhouden.nl urenregistratie software € 9,95 p/m
Starter? Jaar gratis!
Mobiele app
Incl. facturatie
(2 reviews)10.0/10
TimeChimp Basic € 6,00 p/m
14 dagen gratis
Koppelingen
Mobiele app
TimeChimp Business € 10,00 p/m
14 dagen gratis
Inclusief facturatie
Mobiele app
TimeChimp Professional € 13,00 p/m
14 dagen gratis
Inclusief klantenportaal
Inclusief planning

Vergelijk alle urenregistratie software op prijs, reviews en functies!

Tags:

startersaftrek, urencriterium

Doorlezen:

Geen reacties

Plaats reactie

Er zijn nog geen reacties op dit artikel. Plaats als eerste een reactie!

Plaats reactie