Urenregistratie en de regels omtrent nachtdiensten

Leestijd: ongeveer 4 minuten 10 december 2020 0 reacties

Tip: gebruik urenregistratie software voor het snel en probleemloos invoeren van uw uren. Top 3:
(1) e-Boekhouden.nl  (2) Timechimp  (3) Watch

We spreken over nachtdiensten wanneer er tussen 00.00 en 06.00 uur meer dan één uur wordt gewerkt. Dergelijke nachtdiensten zijn natuurlijk extra belastend voor werknemers omdat ze volledig indruisen tegen de biologische klok. Daarom zijn er strengere regels van toepassing. Deze regels hebben onder andere betrekking op de arbeidsduur en de rusttijden.

Risico’s van nachtdiensten

Aan nachtdiensten zijn een aantal risico’s verbonden. In de eerste plaats gaat het om een verstoring van biologische lichaamsprocessen. Onder andere de lichaamstemperatuur, de urineproductie en de hormoonproductie worden verstoord. Hierdoor hebben mensen die vaak en langdurig nachtdiensten uitvoeren, een verhoogde kans op allerlei lichamelijke en mentale klachten. Het gaat dan bijvoorbeeld om een verhoogde bloeddruk en maag- en darmklachten, maar ook om stress en depressieve gevoelens. Daarnaast is aangetoond dat nachtdiensten op lange termijn een risicofactor vormen voor de ontwikkeling van diabetes mellitus en hart- en vaatziekten.

Net omwille van deze verregaande gezondheidsrisico’s is er in een strenge reglementering van nachtdiensten voorzien. Dit zorgt voor een puzzel met uren en arbeidstijden waarbij een goed inzicht noodzakelijk is. We benadrukken dan ook het belang van goede urenregistratiesoftware.

Beperkingen aan het aantal te werken uren en nachtdiensten

In de eerste plaats zijn er beperkingen ten aanzien van het maximaal aantal uren en nachtdiensten. Zo mag er per nachtdienst maximaal 10 uur worden gewerkt. Het maakt daarbij niet uit of de andere uren voor 00.00 uur en/of na 06.00 uur plaatsvinden. Wel is er een uitzondering voorzien waarbij er tot 12 uur in een nachtdienst kan worden gewerkt, maar dan geldt er een beperking van:

  • 5 keer per 2 weken;
  • En max. 22 keer per jaar

Voor nachtdiensten die na 02.00 uur eindigen, gelden er strengere regels. Zo mag een werknemer maximaal 36 zo’n nachtdiensten draaien per 16 weken.

Verder geldt dat werknemers maar maximaal zeven achtereenvolgende diensten mogen werken als één van die diensten een nachtdienst is.

Ten slotte zijn er ook beperkingen ten aanzien van de wekelijkse arbeidstijd. De vraag daarbij is of er regelmatige nachtdiensten worden gedraaid. We spreken van regelmatige nachtdiensten wanneer er per 16 weken minimaal 16 nachtdiensten plaatsvinden. Bij zo’n regelmatige nachtdiensten mag er gemiddeld maximaal 40 uur per week worden gewerkt in een periode van 16 weken. Bij niet-regelmatige nachtdiensten mag het gaan om maximaal 48 uur per week.

In beperkte mate kan er via een collectieve regeling van het bovenstaande worden afgeweken.

Recht op rusttijd

Na een nachtdienst moet er steeds een rusttijd worden voorzien. Het lichaam heeft tijd nodig om te recupereren. De duur van de rusttijd is afhankelijk van het type nachtdienst.

Type nachtdienst Duur rusttijd
Vroege nachtdienst tot 02.00 uur Min. 11 uur
Ø  Uitzondering: nachtdienst duurde 12 uur Min. 12 uur
Late nachtdienst tot na 02.00 uur Min. 14 uur, max. 1 keer per periode van 7 x 24 uur in te korten tot 8 uur als de bedrijfsomstandigheden dit vereisen
Ø  Uitzondering: bedrijfsomstandigheden vereisten kortere rusttijd Min. 8 uur, maar dit mag max. 1 keer per periode van 7 x 24 uur

Opgelet: als de nachtdienst 12 uur duurde moet de rusttijd min. 12 uur bedragen

Opgelet: reeks van 3 of meer nachtdiensten Min. 46 uur niet werken

Nachtdiensten in het weekend

Nachtdiensten kunnen ook in het weekend plaatsvinden, maar dan moet er wel een collectieve regeling zijn die hierin voorziet. Deze collectieve regeling kan voorzien in de mogelijkheid om tussen vrijdag 18.00 uur en maandag 08.00 uur een nachtdienst van 10 uur en twee nachtdiensten van 11 uur te draaien. Nadien moet er wel altijd een rusttijd van minimaal 12 uur worden voorzien. Bovendien moet een werknemer altijd minstens 26 zondagen per jaar vrij zijn om naar de kerk te gaan of lekker te niksen.

Bescherming van het personeel

Naast bovenstaande basisregels zijn er nog talloze andere richtlijnen en regels om het welzijn van het personeel te garanderen. Zo kunnen zwangere werkneemsters in principe niet verplicht worden om nachtdiensten uit te voeren, behalve wanneer het echt niet anders kan (bv. door onvoorzienbare omstandigheden waarbij het niet mogelijk is om een niet-zwangere werknemer in te schakelen). Hier moet in ieder geval heel voorzichtig mee worden omgesprongen. Uit onderzoek blijkt dat nachtdiensten onder andere een verhoogd risico op een miskraam inhouden.

Bovendien moet de werkgever het nodige doen om het welzijn van alle nachtdienstmedewerkers extra te bewaken. Dit wil zeggen:

  • Een risico-inventarisatie en -evaluatie uitvoeren en ingrijpen om de risico’s te beperken
  • De werknemers voorlichten over de risico’s van nachtarbeid en wat ze kunnen doen om deze risico’s te verminderen (bv. tips over uitrusten en extra gezond leven)
  • De mogelijkheid bieden om voor de aanvang van de allereerste nachtdienst een arbeidsgezondheidskundig onderzoek te ondergaan
  • Al het redelijk mogelijke doen om te zorgen voor werk overdag wanneer een periodiek medisch onderzoek op gezondheidsproblemen zou wijzen

Als werkgever doe je er hoe dan ook goed aan om te zorgen voor goede roosters die rekening houden met de gezondheid en het welzijn van werknemers. Kortcyclische roosters die voorwaarts roteren krijgen daarbij de voorkeur. Bij deze roosters vinden er eerst ochtenddiensten plaats en dan achtereenvolgens avonddiensten en nachtdiensten. Het voordeel hiervan is dat er altijd extra rusttijd is bij de overgang van de ene dienst naar de andere.

Urenregistratiesoftware voor nachtdiensten

Voor ondernemingen die met nachtdiensten werken, is het vaak een echt puzzelwerkje. Bij het inplannen van werknemers moet er dan ook steeds rekening worden gehouden met deze beperkingen. Zeker wanneer er enige flexibiliteit nodig is en het vooraf niet duidelijk is hoelang er zal worden gewerkt, wordt het al snel complex.

Daarom is het belangrijk om steeds zicht te hebben op het gepresteerde aantal uren en om zo nodig in te kunnen grijpen. Urenregistratiesoftware speelt hier een belangrijke rol. Bij de betere urenregistratiesoftware kan je bijvoorbeeld automatisch laten bepalen wanneer er vrije dagen moeten plaatsvinden, wat de gevolgen zijn van afwezigheidsregistraties en hoe er moet worden omgegaan met overwerk. Via deze website kan je eenvoudig urenregistratiesoftware vergelijken. Maak vandaag nog de vergelijking.

Silvasoft urenregistratie

Silvasoft urenregistratie

De best gewaardeerde urenregistratie software van 2024!

(85 reviews)9.6/10
Silvasoft urenregistratie software € 3,95 p/m
Ongelimiteerd
Incl. mobiele app
30 dagen gratis
(178 reviews)9.7/10
e-Boekhouden.nl urenregistratie software € 9,95 p/m
Starter? Jaar gratis!
Mobiele app
Incl. facturatie
(2 reviews)10.0/10
TimeChimp Basic € 6,00 p/m
14 dagen gratis
Koppelingen
Mobiele app
TimeChimp Business € 10,00 p/m
14 dagen gratis
Inclusief facturatie
Mobiele app
TimeChimp Professional € 13,00 p/m
14 dagen gratis
Inclusief klantenportaal
Inclusief planning

Vergelijk alle urenregistratie software op prijs, reviews en functies!

Tags:

nachtdienst, nachtwerk, regelgeving, wetgeving

Doorlezen:

Geen reacties

Plaats reactie

Er zijn nog geen reacties op dit artikel. Plaats als eerste een reactie!

Plaats reactie