Slagerij heeft geen urenregistratie en vangt bot bij de rechter

Leestijd: ongeveer 2 minuten 28 september 2020 0 reacties

Tip: gebruik urenregistratie software voor het snel en probleemloos invoeren van uw uren. Top 3:
(1) e-Boekhouden.nl  (2) Timechimp  (3) Watch

In ons vorig blog hadden we het al over het belang van tijdregistratiesoftware bij overwerk. We wezen daarbij onder andere op de beperkingen die worden opgelegd door de Arbeidstijdenwet, maar ook op de verplichtingen die op de werkgever rusten. In dit blog tonen we met een praktijkvoorbeeld, uit de jurisprudentie gegrepen, aan hoe fout het wel kan lopen zonder goede urenregistratie.

Slagerij hield geen urenregistratie bij

Een medewerker is sinds 1979 aan de slag bij een slagerij. In 2012 werd hij echter arbeidsongeschikt en nadien gaat hij niet meer aan de slag. Hierop wordt het dienstverband uiteindelijk beëindigd. De werknemer claimt op dat moment nog heel veel openstaande overuren. Volgens de werknemer zou het in totaal om 1.153 overuren gaan die gepresteerd werden in de periode van 2009 tot aan het moment van arbeidsongeschiktheid. Toen moest de medewerker vaak voor openingstijd al in de slagerij aanwezig zijn om alles klaar te leggen en na openingstijd moest hij vaak nog opruimen en schoonmaken. De werkgever betwist echter dat de werknemer zoveel overuren heeft gemaakt, maar kan zelf geen urenregistratie voorleggen.

Bewijs van de werknemer staat centraal

In tegenstelling tot de werkgever had de werknemer wel een urenregistratie bijgehouden. De werknemer noteerde dan ook dagelijks netjes alle uren in zijn persoonlijke agenda. De kantonrechter ging ermee akkoord dat deze uren als uitgangspunt mogen worden gebruikt, maar gaf de werkgever natuurlijk wel nog de kans om met het tegenbewijs te komen. Omdat de werkgever dat niet kon of wilde doen, wees de kantonrechter de vordering voor 978 uren toe. Het verschil met de bewezen overuren had te maken met een bepaling uit de cao die ervoor zorgde dat tot 175 uren niet als overuren te kwalificeren waren.

De werkgever probeert het nogmaals

In hoger beroep probeerde de werkgever het opnieuw. Deze keer kwam hij wel met, enigszins beperkte, betwistingen en bewijzen op de proppen.

In de eerste plaats betoogt de werkgever dat de werknemer maximaal 30 minuten voor de opening van de winkel startte met de werkzaamheden en dat de werknemer enkel in uitzonderlijke periodes de winkel een half uur na sluitingstijd verliet. Met deze bewering is het hof natuurlijk niet veel. Daaruit kon het enkel maar concluderen dat de werknemer inderdaad wel meer dan 38 uur per week zal gewerkt hebben voor de werkgever, waardoor er voldaan is aan de voorwaarde voor overwerkuren.

Daarnaast beargumenteerde de werkgever dat hij de werknemer meermaals om overzichten van de gepresteerde uren had gevraagd, maar dat de werknemer die nooit had bezorgd. Volgens het hof speelt dit argument geen rol aangezien de werkgever verplicht is om de werkuren te administreren en niet de werknemer. De werkgever had er maar voor moeten zorgen dat hij wél een overzicht had van de gepresteerde uren.

Ten slotte kwam de werkgever met twee getuigen opdagen. Zij legden algemene verklaringen af over de tijdstippen waarop de werknemer “meestal aanwezig of afwezig was”. Volgens het hof zijn deze verklaringen vlees noch vis en had de werkgever de specifieke momenten moeten bewijzen waarop de werknemer wel of niet aanwezig was. Enkel dan konden ze uit de berekening worden gelaten.

Uiteindelijk ging het hof akkoord met de beslissing van de kantonrechter en moest het slagersbedrijf € 18.241 aan de vroegere medewerker betalen. Volgende keer toch maar urenregistratiesoftware gebruiken? Dat zal inderdaad goedkoper, correcter en eerlijker zijn.

Silvasoft urenregistratie

Silvasoft urenregistratie

De best gewaardeerde urenregistratie software van 2024!

(85 reviews)9.6/10
Silvasoft urenregistratie software € 3,95 p/m
Ongelimiteerd
Incl. mobiele app
30 dagen gratis
(178 reviews)9.7/10
e-Boekhouden.nl urenregistratie software € 9,95 p/m
Starter? Jaar gratis!
Mobiele app
Incl. facturatie
(2 reviews)10.0/10
TimeChimp Basic € 6,00 p/m
14 dagen gratis
Koppelingen
Mobiele app
TimeChimp Business € 10,00 p/m
14 dagen gratis
Inclusief facturatie
Mobiele app
TimeChimp Professional € 13,00 p/m
14 dagen gratis
Inclusief klantenportaal
Inclusief planning

Vergelijk alle urenregistratie software op prijs, reviews en functies!

Geen reacties

Plaats reactie

Er zijn nog geen reacties op dit artikel. Plaats als eerste een reactie!

Plaats reactie