Hoe zit het met pauzes in de Arbeidstijdenwet?

Leestijd: ongeveer 2 minuten 29 mei 2020 0 reacties

Tip: gebruik urenregistratie software voor het snel en probleemloos invoeren van uw uren. Top 3:
(1) e-Boekhouden.nl  (2) Timechimp  (3) Watch

Eerder hadden we het al over de verplichting om een deugdelijke urenregistratie te voeren. Op basis hiervan kan de Inspectie SZW controleren of je de bepalingen van de Arbeidstijdenwet wel respecteert. Ook voor pauzes gelden er zo’n regels. Na diensten van 5,5 uur zijn pauzes verplicht, maar er zijn wel een aantal bijzondere afwijkingen waar je rekening mee moet houden. Hieronder leggen we het voor je uit.

Na diensten van 5,5 uur zijn pauzes verplicht

Zowel de werkgever als de werknemer zijn verplicht om zich aan de bepalingen van de Arbeidstijdenwet te houden. Die Arbeidstijdenwet geeft aan dat medewerkers recht hebben op een pauze van zodra de dienst meer dan 5,5 uur werktijd bevat. Iedere pauze moet daarbij minimaal een kwartier duren en moet de dienst onderbreken. Wanneer een dienst meer dan 10 uur werktijd bevat, moet de totale duur van de pauzes 45 minuten duren (3 x 15 minuten, 1 x 30 minuten + 1 x 15 minuten of 1 x 45 minuten). In het andere geval moet de totale duur van de pauzes 30 minuten bedragen (2 x 15 minuten of 1 x 30 minuten).

Wel is het zo dat er in een cao van de pauzenormen mag worden afgeweken. Sommige cao’s voorzien bijvoorbeeld in minder of kortere pauzes. Dat is toegestaan, maar een minimum van één pauze van 15 minuten na 5,5 uur werktijd is wel verplicht. Bovendien moet de pauze de werktijd onderbreken. Een pauze vooraleer de dienst begint of na het aflopen van de dienst onderbreekt de werktijd niet. Om van een pauze te spreken mag er ook geen enkele verplichting tot arbeid bestaan. Wanneer de werkgever bijvoorbeeld vraagt om dan even een leveringsbon in te vullen, is er geen sprake van een pauze.

Soms is werken zonder pauzes toegestaan

In uitzonderlijke gevallen is het toegestaan om te werken zonder pauzes te nemen. Dat is het geval wanneer een werknemer alleen werkt en geen direct contact heeft met een of meerdere collega’s die vergelijkbaar werk doen. Ook wanneer het door de aard van het werk onmogelijk is om pauze te nemen, is werken zonder pauzes toegestaan. Dan moeten er wel schriftelijke afspraken zijn gemaakt of moet dit in de bedrijfsregeling of de cao zijn opgenomen.

Voor een aantal beroepen en sectoren gelden bovendien aanvullende regels omtrent de pauzes. Zo wordt voorkomen dat een verloskundige even al het werk laat vallen voor een pauze.

In sommige gevallen is het ook toegestaan om de pauze te onderbreken door middel van een oproep, maar dan enkel wanneer de aard van de arbeid dat noodzakelijk maakt. Dit maakt ook steeds onderdeel uit van een collectieve regeling. In dergelijke gevallen wordt de pauze meteen doorbroken en stopgezet, waarbij de arbeidstijd opnieuw begint te lopen op het moment van de oproep.

Belang van een goede urenregistratie

De Inspectie SZW houdt toezicht op de naleving van de Arbeidstijdenwet en zorgt ook voor de handhaving. De Inspectie SZW kan dan ook sancties opleggen wanneer er sprake is van inbreuken. Daarom is het belangrijk om een goede arbeidstijdenregistratie te voeren waaruit blijkt wanneer de pauzes plaatsvonden en hoe lang deze duurden. Een handige tijdregistratie-app volstaat zeker.

Silvasoft urenregistratie

Silvasoft urenregistratie

De best gewaardeerde urenregistratie software van 2024!

(85 reviews)9.6/10
Silvasoft urenregistratie software € 3,95 p/m
Ongelimiteerd
Incl. mobiele app
30 dagen gratis
(178 reviews)9.7/10
e-Boekhouden.nl urenregistratie software € 9,95 p/m
Starter? Jaar gratis!
Mobiele app
Incl. facturatie
(2 reviews)10.0/10
TimeChimp Basic € 6,00 p/m
14 dagen gratis
Koppelingen
Mobiele app
TimeChimp Business € 10,00 p/m
14 dagen gratis
Inclusief facturatie
Mobiele app
TimeChimp Professional € 13,00 p/m
14 dagen gratis
Inclusief klantenportaal
Inclusief planning

Vergelijk alle urenregistratie software op prijs, reviews en functies!

Tags:

arbeidstijdenwet, pauze

Doorlezen:

Geen reacties

Plaats reactie

Er zijn nog geen reacties op dit artikel. Plaats als eerste een reactie!

Plaats reactie