Dit is hoe de ondernemersaftrek er in 2022 uitziet

Leestijd: ongeveer 4 minuten 25 januari 2022 0 reacties

Tip: gebruik urenregistratie software voor het snel en probleemloos invoeren van uw uren. Top 3:
(1) e-Boekhouden.nl  (2) Timechimp  (3) Watch

De ondernemersaftrek bestaat uit de zelfstandigenaftrek, de meewerkersaftrek, de startersaftrek, de stakingsaftrek en de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk. Het is een aftrekpost op de winst. Voor de meeste onderdelen van de ondernemersaftrek is het noodzakelijk om aan het urencriterium te voldoen. Daarom is het heel belangrijk om een urenregistratie bij te houden. De ondernemersaftrek blijft in 2022 bestaan, maar er zijn wel een aantal wijzigingen ten opzichte van vorig jaar.

Zelfstandigenaftrek in 2022

De belangrijkste wijziging heeft te maken met de zelfstandigenaftrek. De zelfstandigenaftrek is er voor ondernemers die aan het urencriterium voldoen en die aan het begin van het kalenderjaar de AOW-leeftijd niet hebben bereikt. Indien ze deze leeftijd wel hebben bereikt, wordt de zelfstandigenaftrek beperkt tot 50% van het bedrag waarop men anders recht zou hebben.

De criteria om aanspraak te kunnen maken op de zelfstandigenaftrek blijven in 2022 hetzelfde. Wat wel is gewijzigd, is het bedrag van de zelfstandigenaftrek in 2022. Vorig jaar bedroeg de zelfstandigenaftrek namelijk nog 6670 euro. Op 1 januari 2022 is dit naar 6310 euro aangepast. Hierdoor is de zelfstandigenaftrek in 2022 lager dan in 2021. Ook de komende jaren zal de zelfstandigenaftrek verder omlaag blijven gaan. In 2036 zal de zelfstandigenaftrek zijn afgebouwd tot 3240 euro.

Startersaftrek in 2022

Voor starters wordt de zelfstandigenaftrek al langer verhoogd. De voorwaarde voor deze verhoging is dat de starter in een of meer van de vijf voorgaande kalenderjaren geen ondernemer was en in diezelfde periode de zelfstandigenaftrek niet meer dan twee keer toepaste. Normaal gesproken mag de zelfstandigenaftrek in 2022 niet meer bedragen dan de winst voor de ondernemersaftrek, maar voor starters die van de startersaftrek genieten, is er een uitzondering: deze ondernemers hebben steeds recht op de volledige zelfstandigenaftrek.

De startersaftrek waarmee de zelfstandigenaftrek wordt verhoogd, bedraagt dit jaar 2123 euro. Dat is hetzelfde bedrag als in 2021. In tegenstelling tot de zelfstandigenaftrek is de startersaftrek in 2022 dus niet verlaagd, maar dus ook niet verhoogd.

Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid in 2022

Ondernemers die aan een aantal voorwaarden voldoen, hebben recht op de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid. In 2022 geldt daarvoor dat je dit jaar ondernemer bent en een of meer van de voorbije vijf jaar geen ondernemer was. Ook moet je recht hebben op een arbeidsongeschiktheidscriterium en mag je niet voldoen aan het urencriterium, maar wel aan het verlaagde urencriterium. Het blijft met andere woorden ook voor deze starters belangrijk om een goede urenregistratie bij te houden, want ze moeten nog steeds tot 800 uur aannemelijk maken.

De startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid in 2022 bedraagt in het eerste jaar 12.000 euro. In het tweede jaar gaat het om 8000 euro en in het derde jaar om 4000 euro. In al deze gevallen geldt dat deze aftrek niet hoger mag zijn dan de winst. Ten opzichte van vorig jaar wijzigt er niks, de bedragen zijn gelijk gebleven.

Aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk in 2022

De aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk in 2022 bedraagt 13.360 euro. Voor starters die in een of meer van de vijf voorgaande kalenderjaren geen ondernemer waren en die in dezelfde periode deze aftrek niet meer dan twee keer toepasten, wordt dit bedrag met 6684 euro verhoogd tot 20.044 euro. Dat is een stijging ten opzichte van vorig jaar. In 2021 bedroeg de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk namelijk nog 13.188 euro in plaats van 13.360 euro in 2022. De verhoging bedroeg 6598 euro in plaats van 6684 euro.

Meewerkaftrek in 2022

De meewerkaftrek is een aftrek voor ondernemers die aan het urencriterium voldoen en waarvan de partner minstens 525 uur of meer zonder een vergoeding of met een beperkte vergoeding meewerkt in de onderneming. De meewerkaftrek wordt bepaald op basis van het aantal meegewerkte uren. Het bijhouden van een goede urenregistratie is daarbij belangrijk. Er is niks gewijzigd aan de meewerkaftrek in 2022.

Aantal meegewerkte uren Percentage van de winst
0 tot 525 0%
525 tot 875 1,25%
875 tot 1225 2%
1225 tot 1750 3%
1750 of meer 4%

Stakingsaftrek in 2022

De stakingsaftrek is een speciale aftrek voor ondernemers die de hele onderneming hebben gestaakt en die stakingswinst moeten betalen. De stakingswinst wordt met de stakingsaftrek verminderd. De stakingsaftrek in 2022 is gelijk aan de stakingswinst en begrensd op 3630 euro. Het bedrag van de stakingsaftrek in 2022 is gelijk gebleven ten opzichte van vorig jaar. Ook vorig jaar bedroeg de stakingsaftrek al 3630 euro. De stakingsaftrek mag maar een keer in een mensenleven worden toegepast. Als je de stakingsaftrek in 2022 geniet, kan je er in 2030 bijvoorbeeld niet opnieuw gebruik van maken.

Urencriterium in 2022

Aan het urencriterium is er in 2022 in principe niks gewijzigd. De regel is nog steeds dat een ondernemer in een kalenderjaar minimaal 1225 uur aan zijn onderneming moet besteden en meer tijd moet besteden aan zijn onderneming dan aan andere werkzaamheden. Voor onder meer zwangere ondernemers gelden er bijzondere regels. Ook in dat opzicht is het urencriterium in 2022 niet gewijzigd.

In principe is er dus niks veranderd voor het urencriterium in 2022. Wel is het zo dat de versoepeling van het urencriterium door de coronacrisis niet langer van toepassing is. Deze versoepeling kwam er omdat veel ondernemers door de lockdowns en de sluitingen dreigden om niet aan het urencriterium te voldoen. Het aantal gepresteerde uren werd dan fictief verhoogd. Afhankelijk van de overheidsmaatregelen die later dit jaar worden genomen, kan het kabinet wel nog beslissen om het urencriterium in 2022 te versoepelen. Momenteel is daar nog geen duidelijkheid over.

Urenregistratiesoftware blijft belangrijk

De voornaamste wijzigingen ten opzichte van vorig jaar hebben betrekking op de bedragen van de verschillende vormen van ondernemersaftrek. Zo is het bedrag van de zelfstandigenaftrek in 2022 gedaald, terwijl het bedrag van de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk in 2022 is gestegen. Een aantal bedragen zijn dan weer gelijk gebleven. Aan het urencriterium is er in principe niks veranderd, maar de versoepeling van het urencriterium die vorig jaar voor bepaalde perioden van toepassing was, is wel afgelopen.

Voor het urencriterium in 2022 blijft het met andere woorden heel belangrijk om de uren goed bij te houden. Dit kan in theorie in een schriftje, maar in de praktijk is het gebruik van een goede urenregistratie-app aan te raden. Als je nog op zoek bent naar goede urenregistratiesoftware raden we aan om onze top 5 te bekijken.

Silvasoft urenregistratie

Silvasoft urenregistratie

De best gewaardeerde urenregistratie software van 2024!

(85 reviews)9.6/10
Silvasoft urenregistratie software € 3,95 p/m
Ongelimiteerd
Incl. mobiele app
30 dagen gratis
(178 reviews)9.7/10
e-Boekhouden.nl urenregistratie software € 9,95 p/m
Starter? Jaar gratis!
Mobiele app
Incl. facturatie
(2 reviews)10.0/10
TimeChimp Basic € 6,00 p/m
14 dagen gratis
Koppelingen
Mobiele app
TimeChimp Business € 10,00 p/m
14 dagen gratis
Inclusief facturatie
Mobiele app
TimeChimp Professional € 13,00 p/m
14 dagen gratis
Inclusief klantenportaal
Inclusief planning

Vergelijk alle urenregistratie software op prijs, reviews en functies!

Tags:

ondernemersaftrek

Doorlezen:

Geen reacties

Plaats reactie

Er zijn nog geen reacties op dit artikel. Plaats als eerste een reactie!

Plaats reactie