Controle urenregistratie is geen vrijgeleide voor schending privacy

Leestijd: ongeveer 2 minuten 22 januari 2021 0 reacties

Tip: gebruik urenregistratie software voor het snel en probleemloos invoeren van uw uren. Top 3:
(1) e-Boekhouden.nl  (2) Timechimp  (3) Watch

In een recente zaak die voor de kantonrechter verscheen verzocht een werkgever de ontbinding van de arbeidsovereenkomst nadat een werkneemster, belast met de controle op de urenregistratie, de privacy van twee werknemers had geschonden. De kantonrechter kende het ontslag toe.

Privacyschending bij gebruik urenregistratiesoftware

In de bovengenoemde zaak is een werkneemster belast met het controleren van de urenregistratie en de camerabeelden en met het nagaan of de huisregels wel worden nageleefd. De werkneemster diende dan bijvoorbeeld te controleren of de uren wel correct worden geregistreerd en of medewerkers wel tijdig op kantoor arriveerden.

Op de camerabeelden had ze gezien dat een werknemer een collega met de hand had aangeraakt. Daarop heeft ze de werknemer aangesproken met “had je mij zo maar eens aangeraakt”.

In het urenregistratiesysteem had ze bovendien opgemerkt dat deze twee collega’s vier dagen op rij op net hetzelfde moment waren gearriveerd op het werk. “Zo, dat is de vierde keer op rij, slapen jullie bij elkaar ofzo?”, was haar gevatte opmerking. Een saillant detail: eerder heeft ze zelf een intieme relatie met de werknemer gehad. Deze relatie was nog niet zo lang verbroken.

Nadat hier klachten over werden ontvangen, plande de werkgever een gesprek met de werkneemster in en volgde er een onderzoek. Ze werd even op non-actief gesteld en tijdens het vervolggesprek werd uiteindelijk beslist om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. De werkgever diende een ontbindingsverzoek in bij de kantonrechter.

Ontslag wordt goedgekeurd

De kantonrechter oordeelde dat ze bij het controleren van de camerabeelden en het nagaan van de ingeboekte uren geen fout beging. Dit behoorde tot de normale uitoefening van haar functie. De nodige vaststellingen had ze rechtmatig gedaan.

Volgens de kantonrechter ging het wel mis toen ze de collega’s vervolgens op allerlei privézaken aansprak. Hierbij maakte ze volgens de kantonrechter een inbreuk op hun privacy. De kantonrechter oordeelde dat haar dit te verwijten viel, zeker omdat de werkgever duidelijk had gecommuniceerd dat het om vertrouwelijke informatie ging en omdat ze wist dat ze deze informatie enkel voor de urenregistratie mocht gebruiken. Dit bleek onder andere uit het reglement cameratoezicht.

Verder oordeelde de kantonrechter dat de werkgever inderdaad tot ontslag mocht overgaan en haar niet eerst hoefde te waarschuwen, net omdat een werkgever de verplichting heeft om de privacy van zijn werknemers te beschermen. De kantonrechter wees het ontbindingsverzoek toe, maar de werkgever diende wel de wettelijke transitievergoeding te betalen. De werkneemster vorderde overigens een billijke vergoeding, maar die eis werd dan weer afgewezen omdat de werkgever helemaal geen ernstig verwijtbaar gedrag had gesteld.

Privacy respecteren bij het gebruik van urenregistratiesoftware

Deze zaak toont nogmaals aan dat er altijd vertrouwelijk moet worden omgegaan met de urenregistratie. Dit geldt niet alleen op de werkvloer, maar evenzeer wanneer werknemers thuis aan de slag zijn. Met urenregistratie is er sowieso een inkijk in medewerkers hun persoonlijk leven mogelijk, maar medewerkers mogen wel verwachten dat deze informatie niet met anderen wordt gedeeld of dat er geen opmerkingen over worden gemaakt.

Wanneer de controle op de urenregistratie aan een of meerdere werknemers wordt overgedragen, is het belangrijk dat ook zij zich daarvan bewust zijn. Een goede werkgever deelt hen dit duidelijk mee en hanteert concrete reglementen. Bovendien behoort het tot de taak van de werkgever om dit beleid te handhaven en in te grijpen bij inbreuken.

Silvasoft urenregistratie

Silvasoft urenregistratie

De best gewaardeerde urenregistratie software van 2024!

(85 reviews)9.6/10
Silvasoft urenregistratie software € 3,95 p/m
Ongelimiteerd
Incl. mobiele app
30 dagen gratis
(178 reviews)9.7/10
e-Boekhouden.nl urenregistratie software € 9,95 p/m
Starter? Jaar gratis!
Mobiele app
Incl. facturatie
(2 reviews)10.0/10
TimeChimp Basic € 6,00 p/m
14 dagen gratis
Koppelingen
Mobiele app
TimeChimp Business € 10,00 p/m
14 dagen gratis
Inclusief facturatie
Mobiele app
TimeChimp Professional € 13,00 p/m
14 dagen gratis
Inclusief klantenportaal
Inclusief planning

Vergelijk alle urenregistratie software op prijs, reviews en functies!

Geen reacties

Plaats reactie

Er zijn nog geen reacties op dit artikel. Plaats als eerste een reactie!

Plaats reactie