Belastingplan 2021 voorziet in daling van de zelfstandigenaftrek

Leestijd: ongeveer 2 minuten 20 oktober 2020 0 reacties

Tip: gebruik urenregistratie software voor het snel en probleemloos invoeren van uw uren. Top 3:
(1) e-Boekhouden.nl  (2) Timechimp  (3) Watch

Met Prinsjesdag wordt zoals elk jaar het Belastingplan aan het parlement aangeboden en ook dit jaar was dat het geval. We namen het nieuwe Belastingplan door en merkten op dat er voor de zelfstandigenaftrek een aantal nadelige bepalingen te lezen zijn. Het Belastingplan moet nu wel nog gestemd worden. Pas halverwege december zal de Eerste Kamer dat doen, waarna de Belastingdienst op 1 januari 2021 met de uitvoering ervan kan starten.

Zelfstandigenaftrek gaat verder omlaag

De overheid wil al langer de fiscale verschillen tussen werknemers en zelfstandigen verkleinen. Daarom krijgen zelfstandigen hogere heffingskortingen en een lager basistarief in de inkomstenbelasting, maar gaat ook de zelfstandigenaftrek verder omlaag. Op termijn zullen zelfstandigen meer belastingen betalen, maar in 2021 zal dat nog niet het geval zijn.

Momenteel bedraagt de zelfstandigenaftrek 7.030 euro. De zelfstandige moet daarvoor aan verschillende eisen voldoen. Het urencriterium is daar een voorbeeld van. Op het bedrag van 7.030 euro moet de zelfstandige geen belasting betalen. Vanaf volgend jaar zal de zelfstandigenaftrek nog maar 6.670 euro bedragen. Wel gaat de zelfstandige er volgend jaar nog niet op achteruit. Door de hogere heffingskortingen en het lager basistarief in de inkomstenbelasting zou de zelfstandige er volgend jaar zelfs op vooruitgaan. Voor een zelfstandige met 40.000 euro winst, zou het voordeel volgend jaar zo’n 490 euro bedragen. Omdat de zelfstandigenaftrek tot en met 2036 verder blijft dalen, zal de zelfstandige er op langere termijn wel op achteruitgaan en zal hij meer belastingen moeten betalen. Aan het urencriterium wijzigt er verder niks. Het bijhouden van een goede urenregistratie blijft dan ook aanbevolen. Je uren in een schriftje noteren is met andere woorden ook in 2021 geen goed idee.

Andere maatregelen in het Belastingplan

In het Belastingplan zijn er nog talloze andere maatregelen voor ondernemers opgenomen. Zo zal het in 2021 mogelijk worden om de scholingskosten van werknemers onbelast te vergoeden. Ook gaat de CO2-heffing voor de industrie in, waardoor bedrijven met een hoge CO2-uitstoot binnenkort meer belastingen zullen betalen. Daarnaast wordt er een BIK (Baangerelateerde Investeringskorting) ingevoerd, maar de details moeten nog verder worden uitgewerkt. Het zou gaan om een tijdelijke regeling die bedrijven in deze roerige tijden moet stimuleren om blijvend te investeren. De kosten zouden ze dan kunnen verrekenen met de loonheffing.

Ten slotte voorziet het Belastingplan ook in volgende wijzigingen voor 2021:

  • Verlaging van het lage vennootschapsbelastingtarief van 16,5% naar 15%
  • Het lage vennootschapstarief zal gelden voor winsten tot 245.000 euro (i.p.v. 200.000 euro)
  • Het tarief van de innovatiebox wordt van 7% naar 9% verhoogd. De innovatiebox wordt gebruikt om vernieuwende activiteiten te stimuleren
  • Een aantal coronamaatregelen worden verlengd, zoals het uitstel voor de terugbetaling van belastingen en de verlaagde invorderingsrente

Totstandkoming van het Belastingplan

Elk jaar worden de belastingmaatregelen opgesteld onder invloed van het regeerakkoord, maar ook door moties van de Eerste en de Tweede Kamer, de Europese regelgeving, uitspraken van de Hoge Raad enzovoort. In het voorjaar gaat het ministerie van Financiën dan na of deze plannen uitvoerbaar zijn en wordt er advies ingewonnen bij uiteenlopende organisaties, zoals de Raad voor de rechtspraak of de Autoriteit voor Persoonsgegevens. Na de bespreking in de ministerraad gaat het ook nog eens naar de Raad van State die een advies uitbrengt.

Op Prinsjesdag wordt het Belastingplan voorgesteld, wordt het publiek en gaat het naar de Tweede Kamer. Op dit moment gaat het enkel nog maar om voorstellen. De Tweede Kamer moet na de indiening nog akkoord gaan en ook in de Eerste Kamer moet er nog over worden gestemd.

Silvasoft urenregistratie

Silvasoft urenregistratie

De best gewaardeerde urenregistratie software van 2024!

(85 reviews)9.6/10
Silvasoft urenregistratie software € 3,95 p/m
Ongelimiteerd
Incl. mobiele app
30 dagen gratis
(178 reviews)9.7/10
e-Boekhouden.nl urenregistratie software € 9,95 p/m
Starter? Jaar gratis!
Mobiele app
Incl. facturatie
(2 reviews)10.0/10
TimeChimp Basic € 6,00 p/m
14 dagen gratis
Koppelingen
Mobiele app
TimeChimp Business € 10,00 p/m
14 dagen gratis
Inclusief facturatie
Mobiele app
TimeChimp Professional € 13,00 p/m
14 dagen gratis
Inclusief klantenportaal
Inclusief planning

Vergelijk alle urenregistratie software op prijs, reviews en functies!

Tags:

belastingplan, zelfstandigenaftrek

Doorlezen:

Geen reacties

Plaats reactie

Er zijn nog geen reacties op dit artikel. Plaats als eerste een reactie!

Plaats reactie